Haberler & Bilgiler
İş Akdi Fesih Yasağı İstisnalarının Kapsamı Genişletildi

23.07.2020 Tarihli ve 7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”), 28.07.2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İşbu Kanun’un 5.maddesinde; 4857 Sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici Madde 10’da düzenlenen işveren tarafından çalışanın iş akdini feshetme yasağı kapsamının istisna tutulduğu haller genişletilmiştir. Şöyle ki;

Bilindiği üzere 4857 Sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici Madde 10 uyarınca 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II hükmü ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından çalışanın iş akdinin feshedilmesi yasak kapsamında yer almaktaydı. Resmi Gazete’de 28.07.2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun’un 5.maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunu Geçici Madde 10’a eklemeler yapılmış, işveren tarafından çalışanın iş akdini feshetme yasağının istisna tutulduğu hallere belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri de dâhil edilmiştir.

Aynı şekilde işbu Kanun’un 5.maddesi ile, 4857 Sayılı İş Kanunu Geçici Madde 10’un birinci fıkrasında mevcut olan işverenin çalışanın iş akdini fesih yasağı ile ikinci fıkrasında mevcut işverenin çalışanı tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkartabileceği ve ücretsiz iznin çalışana haklı nedene dayanarak iş akdini fesih hakkı vermeyeceğine ilişkin düzenlemelerin her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30.06.2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabileceği yönünde yeni bir düzenleme getirilmiştir.

İlgili Kanun’a aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-15.htm

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin