Haberler & Bilgiler
COVID-19 Sebebiyle Yargıda Durdurulan Sürelerin Uzatılması

30 Nisan 2020 Tarihli ve 31114 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 26.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1. Maddesinin 1. fıkrasında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin yarattığı yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla düzenlenen durma süreleri; 1 Mayıs 2020 tarihinden 15 Haziran 2020 tarihine(bu tarihler dahil olmak üzere) kadar geçerli olmak üzere (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır.

Bu doğrultuda;

  • İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflâs daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflâs takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 1 Mayıs 2020 tarihinden 15 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.   
  • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 1 Mayıs 2020 tarihinden 15 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin