Haberler & Bilgiler
COVID-19 Sebebiyle İşçiler için Öngörülen Nakdi Ücret Desteği

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (“TBMM”) 16.04.2020 tarihinde kabul edilen ve 17.04.2020 tarihli 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile daha önce “Kısa Çalışma Uygulaması El Kitabı” başlıklı yazımızda ayrıntılarıyla yer vermiş olduğumuz (Bkz. https://www.kesikli.com/tr/kisa-calisma-uygulamasi-el-kitabi/ ) kısa çalışma ödeneği uygulaması ile ilgili olarak 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici Madde 24 ve Geçici Madde 25 eklenmiştir.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici Madde 24 uyarınca, 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici Madde 10 uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak üzere gerekli koşulları sağlamayan çalışanlar ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Madde 51 kapsamında 15.03.2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan çalışanlar için yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 Sayılı İş Kanunu Geçici Madde 10 uyarınca belirlenen üç aylık süreyi geçmemek üzere günlük 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verileceği düzenlenmiştir. Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanın fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırdığı her çalışan ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 39. Maddesi uyarınca belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve çalışana ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici Madde 25 uyarınca, COVID-19 salgını sebebiyle işverenlerin Türkiye İş Kurumu’na (“İŞKUR”) yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, kısa çalışma talebinin gerekli ve yerinde olup olmadığının İŞKUR tarafından değerlendirilmesi aşaması olan uygunluk tespiti aşamasının tamamlanması beklenmeksizin işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirileceği düzenlenmiştir. İşbu düzenleme 29.02.2020 tarihinden itibaren İŞKUR’a yapılan başvurular için geçerli olacaktır.

Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin